Nya utmaningar

Jag hade ju lovat att jag skulle försöka mig på nya utmaningar. I och med att jag lyckades få två nystmaskiner i födelsedagspresent tänkte jag att jag skulle byta den ena mot något jag kanske inte skulle köpt själv – inte i första taget iallafall. Nystmaskinen byttes mot det här:
Smygmask1

Det är en bok om smygmaskvirkning och en smygmaskvirkningsnål. Bytet skedde på Svensk Hemslöjd. Ligger inte denna hemslöjdsbutik i närheten av dig kan du få tag till samma produkter (och till ett mycket trevligare pris) i en dator med internetuppkoppling – klicka bara här för ett besök i Helylles utmärkta virtuella affär. (Själv har jag beställt garn till såna här…)

Smygmask2 Jag och virkning är egentligen inte den bästa av kombinationer men jag tycker att det här kanske är en virkform som passar mig bättre. Jag vet inte riktigt om jag och den särskilda virknålen är helt överens men det går att virka med vanlig virknål. Och så vet jag inte riktigt hurpass viktigt det är att hålla tråden i höger hand. Det känns som att man kan rationalisera och öka takten i virkandet med tråden i vänster hand. Boken föreslår en vante som provobjekt. Jag rationaliserade det också och testade med ett (långt) ringfinger.

Jag gillar den struktur som metoden ger och kommer helt klart testa mer. Jag tror att jag ska ge mig på ett par vantar i tretrådigt ullgarn som jag och barnen färgade för ett tag sedan. Eller om jag ska göra i tynnre (som det heter här i Uppsala) garn och göra randiga. Beslut, beslut…

Att sticka en häl – del 2

Då kommer nästa del av hur man stickar en häl, som egentligen inte är hälen, utan formning av vristen. De maskor som finns kvar från hälen motsvarar bara den del av hälen som är under foten. Maskorna för fotens översida är de som inte stickades med i hälen. Därför måste maskor längs med hällappen plockas upp för sidorna av foten och då passar det bra att forma strumpan lite för att kompensera för att vristen är lite högre än resten av foten.

Heel_maskor1Sticka hälens maskor räta (lyft första maskan). Plocka upp kantmaskorna (eller om det inte blev några kantmaskor, hälften så många maskor som du har stickat varv, alltså en maska vartannat varv) med en annan sticka. På högersidan brukar det gå lätt och maskorna hamnar åt rätt håll (sitter på stickan som de gör när du stickar).

Bilden visar avigsidan av hälen och hur jag tar upp ena bågen av kantmaskorna längs med hälkanten.

Heel_maskor11

Jag brukar sticka de upplockade maskorna genom bakre maskbågarna så att de blir vridna för att det inte ska bli hål längs med hälkanten.

Heel_maskorvrid

Så här ser kanten ut efter att maskorna är stickade.

Heel_maskor2Jag brukar också ta upp ytterligare en maska efter hälkantens maskor, mellan hälkanten och maskorna för fotens ovansida (oxå för att det inte ska bli hål): jag tar upp den tråd som går på tvären mellan maskorna (som på bilden) och stickar den genom bakre maskbågen.

Heel_maskor4Sen stickas maskorna som man har sparat när man stickat hälen (de gula maskorna på den här bilden) tills man kommer fram till vänstra hälkanten.

Heel_maskor5Plocka upp en maska i skaven mellan foten och hälkanten, precis som i andra sidan, och plocka sedan upp maskorna längs med vänstra hälkanten också. Bilden visar när jag plockar upp ena bågen av kantmaskorna längs med hällappen.

Heel_maskor6_1Jag tycker ofta det är svårare att plocka upp maskorna på vänsterkanten så de hamnar "rätt" med en gång. Bilden visar de upplockade maskorna, några är rättvända, andra felvända. Om de hamnar fel kan man plocka över alla maskorna på en annan sticka och ordna dem rätt under tiden, eller så kan man ordna till maskorna när man stickar dem.

Heel_vrist1 Även vänstra hälkantens maskor stickas genom bakre maskbågarna. När du gjort det är du i läget som bilden visar. Man brukar nu räkna med att början av varvet är mitt under foten, dvs i mitten av hälen, oavsett var varvet började tidigare (har du stickat hälen över sticka 4 och sticka 1 är sticka 1 fortfarande sticka 1). Om man stickar strumpan i slätstickning fortsätter man nu att bara sticka runt i slätstickning – men – nu har man fler maskor på stickorna än när man började och man ska minska antalet maskor så att man kommer tillbaka till ursprungsantalet (om det inte står nåt annat i mönstret).

Heel_vrist2_1Minskningarna brukar man göra vartannat varv och man minskar på vardera om ovansidan av foten. Den första minskningen man gör är på fotens högra sida (om man ser på foten ovanifrån), till vänster om hälen, och den gör man genom att sticka ihop de två sista maskorna före fotens ovansida rätt. Sen stickar man maskorna som hör till fotens ovansida. De två första maskorna därefter (de som hamnar på fotens vänstra sida, till höger om hälen) stickar man ihop med en hoptagning som lutar åt vänster, t.ex. genom bakre maskbågarna eller en överdragshoptagning (=lyft en maska som om du skulle sticka den rät, sticka 1 maska rätt, dra den lyfta maskan över den nyss stickade maskan).

Om du räknar stickor ska sticka 1 börja mitt bak på hälen och sluta vid den upplockade maskan mellan häl och fot. Maskorna för fotens överdel fördelas på stickor 2 och 3. Den vänstra sidans vrist och hälmaskor ska finnas på den fjärde stickan.

De här minskningarna gör man vartannat varv tills man har så många maskor som man började med. Sen stickar man runt runt tills det är dags för att ta ihop strumpan för tån. De här strumporna tog jag ihop genom att sticka ihop de två sista maskorna i varje fjärdedel varje varv tills 8 maskor var kvar (därefter drog jag garnet igenom de maskorna och fäste). (Tyvärr kan jag inte visa nån bild på den färdiga strumpan just nu, jag kan inte hitta dem, troligen ligger de i tvätten någonstans…)

Jag hoppas att det här är något som kanske hjälper dig på vägen till en skön socka!

Att sticka en häl – del 1

Det är dags för mig att försöka förklara hur man gör det mystiska som kallas för att sticka en häl. Jag vet inte vad just den här sortens häl kallas, för mig är det en "vanlig" häl på en strumpa som stickas uppifrån och ner. Jag skulle tro att andra har någon annan variant som "vanlig". Du kan utgå från ett sockmönster du har eller själv räkna ut hur många maskor du behöver enligt beskrivningen i strumpmönstret på Barbros sida – antalet maskor stämmer även om du stickar strumpan uppifrån och ner. Jag har listat lite olika mönsterlänkar tidigare. Om du behöver hjälp om hur man stickar rent praktiskt finns bra illustrationer på Garnstudios handarbetsskola.

Hurstrumpa1 Det här är en beskrivning av själva hälen. Oftast har man ett skaft av något slag. Hälen stickas över hälften av skaftets maskor. I det här färgglada exemplet (garnnystan från Regia, handplockat av min son, 5 år) har jag 48 maskor på stickor 2½ mm för skaftet och alltså 24 maskor som jag ska sticka hälen på.

Hurstrumpa3 I många stickmönster står det att hälen stickas över sticka 4 och sticka 1. Man räknar då att varvets första 12 maskor (1/4 av totala antalet maskor) befinner sig på den första stickan (=sticka 1) och att varvets sista 12 maskor finns på den sista stickan (=sticka 4). Om man gör en socka utan krusiduller med resår eller slätstickning i skaftet spelar det faktiskt ingen som helst roll var man börjar sticka hälen. Och egentligen spelar det inte heller någon som helst roll på vilken sticka man har sina maskor. Har man ett mönster på sockan, ett spetsmönster eller mönster med flera färger eller ränder, kan det vara trevligt att få början på varvet, alltså där mönstret ändras eller där man byter färg, mitt bak på strumpan, och det är då man stickar hälen så att början på varvet kommer mitt på hälen. Här har jag helt enkelt börjat hälen där garnet ändrar färg från neongult till ROSA.

Heel_kantmaskor_1Trots att strumpor stickas runt runt stickas hälen fram och tillbaka. När du bestämt dig för var hälen ska vara stickar du dessa maskor (som brukar vara hälften av det totala maskorna) räta från rätsidan. Sen vänder du. Resten av maskorna låter man sitta kvar på sina stickor (på bilden sticker de upp nerifrån, de har gula maskor på sig). Första maskan på avigsidan lyfts (utan att stickas) och resten av hälmaskorna stickas avigt. Vänd så du har rätsidan mot dig. Lyft första maskan som om den skulle stickas rät och sticka resten av hälmaskorna räta. Fortsätt så här att sticka hälens maskor i slätstickning, lyft första maskan på varje varv. Att sticka lika många varv som man har hälmaskor brukar bli bra. Alltså har jag här stickat 24 varv. De lyfta maskorna bildar en bra kant med lite större maskor, en för vartannat varv, alltså 12 kantmaskor på vardera sidan. Man måste inte göra så men det underlättar senare. (Bilden visar avigsidan av hällappen.)

Sen formas hälen. Jag hoppas jag blir tydlig nog. Tänk dig att hällappen ska vikas ihop som ett paket där man viker in flikarna för att det inte ska puta ut. Så gör man, fast man stickar. Dela upp antalet hälmaskor i tre delar. De tre delarna motsvarar höger sida, baksidan samt vänster sida av hälen. I mitt fall kan jag dela in hälen i 8-8-8 (=24). Om man inte får det att gå jämt ut är det bäst att ha lika antal maskor på sidorna och om det går det mindre antalet maskor på baksidan av hälen, t.ex. 9-7-9 (=25).

Heel_form1 Börja forma hälen när du är på rätsidan. Lyft första maskan och sticka så att du har den vänstra delens maskor+3 kvar på vänster sticka (i mitt fall 8+3=11 maskor, jag har då 13 maskor på höger sticka). Nästa 2 maskor stickas tillsammans rätt genom bakre maskbågen och den tredje maskan stickas rät.

Heel_form2Sluta sticka nu och vänd arbetet så du har avigsidan mot dig. Du ska då ha 8 maskor ostickade på det varvet. Det är det här som kallas korta varv.

Lyft den första maskan som om den skulle stickas avigt och sticka maskorna avigt tills du har den högra delens maskor+3 kvar på vänster sticka (i mitt fall 11 maskor, jag har då 8 ostickade och 5 stickade på höger sticka, så som bilden visar). Nästa två maskor stickas ihop avigt, den tredje maskan stickas avigt. Vänd igen så du har rätsidan mot dig.

Heel_form4När man kollar på hälen i det här stadiet ser man att det är en glipa efter de maskorna (+ den extra räta) som man har stickat ihop. På det här varvet är det de maskorna på vardera sidan om den glipan som man ska sticka ihop genom bakre maskbågen! Sticka alltså fram till första maskan före glipan. Sticka den och nästa maska ihop rätt genom bakre maskbågarna, sticka en rät och vänd så du har avigsidan mot dig.

Heel_glipa1Motsvarande glipa mellan maskorna finns också här på avigsidan. Lyft första maskan avigt och sticka maskorna avigt fram till en maska före glipan. Sticka den och nästa maska ihop avigt, sticka en avig och vänd så du har rätsidan mot dig.

Heel_glipa2 Nu behöver man inte tänka på hur många maskor hit och dit man har på sina stickor. Se till att du stickar ihop maskorna på vardera sidan om gliporna och sedan ytterligare en maska (rät eller avig, beroende på vilken sida du är).

Heel_formad_1 När alla maskorna är slut har man format hälen! Du borde då just ha avslutat ett avigt varv (ibland räcker inte maskorna till sista gången att sticka en extra rät/avig, det gör inget, vänd bara och gör som tidigare).

När man har kommit så här långt har man format hälen men är ändå inte riktigt klar… Posten blir så lång, så jag återkommer med resten i morgon! Kommentera gärna om det är nåt du inte förstår!!! Jag är varken utbildad inom pedagogik eller textillära utan det här är mitt eget försök att bidra till att ni stickar fler sockar!

Nu ska jag byta

Jag ska byta sockar! Stickamera.se har arrangerat ett sockbyte, man kan anmäla sig till och med sista december.

Sockbyteliten

Många som hamnar här (Hejhej! *vinkar*) har sökt efter hur man stickar sockar, hur man stickar en häl på bästa sätt och efter sockmönster. Här är mina bästa gratissockmönsterlänkar, håll tillgodo:

För några av de ovanstående kanske ni kan ha behov av de här:
Ullas lista över svensk-finska sticktermer
Garnstudios stickskola
Garnstudios sorterbara listor över sticktermer på svenska-finska-danska-norska-isländska
Garnstudios sorterbara lista över sticktermer på svenska-engelska-franska-spanska-tyska

Inom kort ska jag försöka illustrera hur jag gör när jag stickar en "vanlig" häl som jag tycker sitter bra…

Minst tre veckor kvar

Linkofta1 Ja, i gipset alltså. Men jag har bara två av sjukhusvistelsens stickhögar kvar att visa. Den ena högen är det som troligen kommer följa mig under vm-stickningen, kofta i Yll & Tylls tunna lin. Det är långa varv (jag är bredbakad) och monoton stickning (mosstickning) med bara lite formning i sidorna. Utmärkt med andra ord. Så här ser den högen ut när den ligger något utspridd i solen.

Babyull_1Den andra högen är faktikt helt färdig sånär som på knapparna. Det är en liten tröja, typ stl 9 månader, till någon liten knatte. När jag vet till vem så ska jag bestämma knappar. Tröjan är stickad med st 2½ och 2½ nystan (125 g) av Garnstudios Babyull gick åt. Mönstret är också det från Garnstudio, du hittar det här. Lättstickat och fint resultat, tycker jag. Jag håller också med Ulltopia som är besviken för att Babyull ska utgå, jag gillar det garnet. Och köpte några nystan när Yll & Tyll sålde ut det de hade kvar…

Till och med monteringen av den här lilla tröjan var trevlig (ok, allt som inte var direkt sjukhusrelaterat och som hände på sjukhuset var relativt sett trevligt, men ändå). Jag som förut verkligen har hatat att sy ihop, passa in ärmar, plocka upp maskor och sticka halsringningar tycker att det kan vara lite trevligt. Inte jättekul. Men trevligt. Det här beror på tre saker.

1. "Mattress stitch" eller om det kan tänkas heta smygstygn på svenska. Jag använder det när jag syr ihop sidorna av stycken (bak- och framstycke, ärmsidor). Fördelarna är att man gör det från framsidan, så man ser vad man gör, det är lätt att repa upp och resultatet blir en nästan osynlig söm. (hata, hata efterstygn där man syr i  tråden och allt blir snett och vint och kantmaskan syns när man är färdig!)
Beskrivning med text och bild, beskrivning med video (scrolla ner till Finishing).

2. Masksöm ("Kitchener stitch") för att sy ihop axlar eller vid inpassning av ärmar (överdelen av ärmarna). Fördelar: man gör det från framsidan så man ser vad man gör, det är lätt att repa upp och resultatet blir en söm som ser ut som maskor. (hata, hata efterstygn där man syr i  tråden och allt blir snett och vint och kantmaskan syns när man är färdig!)
Beskrivning med text och bild, beskrivning med video (scrolla ner till Finishing)

3. nona knits beskrivning av hur hon plockar upp maskor längs med kanter. Det blir snyggt.