Kärlek och solsken

Sunshine
Från tre håll har jag fått den här "utmärkelsen" – Eva i Stäket, Strumpstickorna och Lilla My hos Me, myself and three monkeys.

Med utmärkelsen kommer också skyldigheter, så här står det i lagen:

The Sunshine Blog is awarded to bloggers whose positivity and creativity inspire others in the blog world. The rules for accepting the award are:

1. Put the logo on your blog or within your post.
2. Pass the award to 12 bloggers.
3. Link the nominees within your post.
4. Let them know they received this award by commenting on their blog.
5. Share the love and link to the person from whom you received this award.

Men, jag vill ju göra lite som jag själv vill… Så jag kommer att lista några bloggar som jag regelbundet läser och som absolut tycker passar in under motiveringen för utmärkelsen. Kanske har de redan fått utmärkelsen… Vill de här bloggarna ha utmärkelsen så är de mer än välkomna att hämta den. Annars räcker det gott att ni vet att ni inspirerar mig och gör den gråaste dag lite soligare när jag surfar in…

De nominerade är: