X som i…

X-ray (engelska för röntgen)
Dagens x-bild är från utanför checkpointen i Nablus där det stod en enormt stor ambulatorisk röntgenapparat. Den är inte till för att röntga skadade, utan för att röntga misstänkt bagage. Det finns också rapporter om att kraftiga röntgenapparater har använts på människor vid olika checkpointar.

X

Annons