Ingrid

Ingrid är ett fint namn tycker jag. Jag har en kusin som heter Ingrid. Min mans farmor heter Ingrid. Vår dotter har fått Ingrid som extranamn. Min kompis som också är min svägerska har en mamma som heter Ingrid. Det här är en sjal som jag stickat åt henne.

Ingrid4

Specifikationer
Garn: Entrådigt ullgarn från Ullcentrum (600 meter/100 gram), 95 gram gick åt
Stickor: Rundsticka 3,5 mm i bambu
Storlek: ca 100 cm lång och 215 cm mellan vingspetsarna
Mönster: som följer…

Ingrid3 Ingrid1 

Att jag gillar spetssjalar är kanske ingen nyhet. Trots all avancerad spets som finns så är ett enkelt spetsmönster i slätstickning och en avslutande spetskant bland det snyggaste och kanske roligaste att sticka. Det blir en meditativ stickning utan att vara krävande. Genom att börja sjalen i nacken och sticka nedåt/utåt stickar man tills sjalen blivit så stor man vill ha den eller tills garnet är slut.

Gör så här  
(hoppas jag – hittar ni några konstigheter får ni gärna hojta så ska jag försöka reda ut och rätta till! Jag har skrivit ner för jag blev nöjd med mönstret och vill själv sticka en till utan att behöva rota genom hela min kladdpappershög och utan att behöva åka och besöka Ingrid för att studera sjalen… Jag har alltså ännu inte provstickat eller kontrollerat mönstret noga – stickning sker på egen risk!)

Första delen – kom igång
Lägg upp 7 maskor med korsuppläggning. (Välj grövre sticka om du stickar hårt!) Sticka två varv rätt.
Nästa varv (rätsidan)= v1: 2 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm
Nästa varv och alla varv från avigsidan: 2 rm, sticka aviga maskor tills 2 maskor återstår, 2 rm.
v 3: 2 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 2 rm.
v 5: 2 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 2 rm.
v 7: 2 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 öht, 1 rm, 2 ihop, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, – här sätter du en markör eller en tråd för att markera att nästa maska är mittmaskan (markerad med fet) – 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 öht, 1 rm, 2 ihop, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm.

Samma mönster stickas alltså på vardera sidan av mittmaskan och lägst ut på varje sida är det två kantmaskor som stickas räta varje varv.
v 9: 2 rm, *1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 döht, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl*, 1 rm, sticka maskorna enligt beskrivningen mellan * och * en gång till (=upprepa *-*), 2 rm

Ingrid2

Andra delen – sticka spetsmönster tills du blir less eller garnet nästan är slut
Varv 11-16 upprepas med enda skillnaden att mönsterrapporten upprepas fler gånger ju större sjalen blir. Jag har anget mönsterrapportens maskor [med rött och inom klarmrar]. (Det betyder alltså inte att man ska hoppa över de maskorna…) Jag stickar själv oftast med diagram men det här mönstret är svårt att rita upp eftersom antalet maskor varierar mellan varven. Och dessutom "hittade jag igen det" (jfr Elizabeth Zimmermanns unvent) utan källa så det är ganska enkelt att komma ihåg när man väl har kommit igång.

v 11: 2 rm, *1 omsl, 1 öht, 1rm, 2 ihop, 1 omsl, [1 rm, 1 omsl, 1 öht, 1 rm, 2 ihop, 1 omsl], * 1 rm, upprepa *-*, 2 rm.
v 13: 2 rm, *1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 döht, 1 omsl, [1 döht, 1 omsl, 1 döht, 1 omsl], 1 rm, 1 omsl*, 1 rm, upprepa *-*, 2 rm
v 15: 2 rm, *1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1rm 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, [1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl],* 1 rm, upprepa *-*, 2 rm

Fortsätt nu att sticka varv 11-16 och sticka fler och fler rapporter. När du är nöjd/less/garnet är nästan slut och har stickat varv 14* stannar du upp där och stickar spetskanten. Ett tips är att sätta en livlina på varv 14* gången innan du egentligen är nöjd ifall inte garnet räcker till hela spetskanten, så är det lätt att repa upp.

Sista delen – avslutande spetskant
När jag började sticka min spetskant hade jag 29 "romber" på vardera sidan om mittmaskan. Du kan avsluta när du tycker att den är lagom stor, bara du har ett udda antal "romber" på vardera sidan om mittmaskan (för att spetskantens mönster ska stämma).* Själva spetskanten är enklast att beskriva i ett diagram, förutom precis i sjalens spets/tipp. Där har jag gjort lite annorlunda för att få en extra trevlig avslutning.

Ingrid5

Rapporten som ska upprepas är fortfarande [inom klamrar och i rött]. Varv från avigsidan stickas fortfarande med aviga maskor, förutom två räta kantmaskor i vardera sidan.
v 1 (rätsidan): 2 rm, *1 omsl, 3 rm, 1 omsl, [1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl]*, 1 rm, upprepa *-*, 2 rm.

Ingrid_kant

v 3: Sticka enligt diagrammet eller: 2 rm, *1 omsl, 5 rm, 1 omsl, [1 öht, 1 omsl, 1 döht, 1 omsl, 2 ihop, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl]* tills du har 6 maskor kvar före mittmaskan. Sticka 1 öht, 1 omsl, 4 rm, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 4 rm, 1 omsl, 2 ihop; sticka *-* enligt ovan och avsluta varvet med 1 omsl, 2 rm.

v5: Sticka enligt diagrammet eller: 2 rm, *1 omsl, 7 rm, 1 omsl, [1 öht, 1 rm, 2 ihop, 1 omsl, 7 rm, 1 omsl]*, tills du har 7 maskor kvar före mittmaskan. Sticka 1 öht, 1 rm, 2 ihop, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 öht, 1 rm, 2 ihop; sticka *-* enligt ovan, avsluta med omslag och 2 rm.

v 7: Sticka enligt diagrammet eller: 2 rm, *1 omsl, 9 rm, 1 omsl, [1 döht, 1 omsl, 9 rm, 1 omsl]* tills du har 8 maskor kvar före mittmaskan. Sticka 1 döht, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 döht; sticka *-* enligt ovan, avsluta med 1 omsl och 2 rm.
   
v 9: Sticka enligt diagrammet eller: 2 rm, *1 omsl, 4 rm, 1 döht, 4 rm, 1 omsl, [1 rm, 1 omsl, 4 rm, 1 döht, 4 rm, 1 omsl]* tills du har 10 maskor kvar före mittmaskan. Sticka 1 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 rm; sticka *-* enligt ovan, avsluta med 1 omsl och 2 rm.

v 11: Sticka enligt diagrammet eller: 2 rm, *2 rm, *1 omsl, 4 rm, 1 döht, 4 rm, 1 omsl, [1 rm, 1 omsl, 4 rm, 1 döht, 4 rm, 1 omsl]* tills du har 14 maskor kvar före mittmaskan. Sticka 1 rm, 1 omsl, 7rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 7 rm, 1 omsl, 1 rm; sticka *-* enligt ovan, avsluta med 1 omsl och 2 rm.

v 13: Sticka enligt diagrammet eller: 2 rm, *1 omsl, 4 rm, 1 döht, 4 rm, 1 omsl, [1 rm, 1 omsl, 4 rm, 1 döht, 4 rm, 1 omsl]* tills du har 18 maskor kvar före mittmaskan. Sticka 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 döht, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 7 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 7 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 döht, 3 rm, 1 omsl, 1 rm; fortsätt enligt ovan, avsluta med 1 omsl, 2 rm.

Maska av mycket löst från rätsidan, gärna genom att använda det estniska eller isländska avmaskningssättet: Sticka 2 rm, *sätt tillbaka maskorna på vänstra stickan och sticka ihop dem rätt i bakre maskbågarna, sticka 1 rm (du har då 2 rm på höger sticka)*, upprepa *-* varvet ut. Fäst trådarna, blöt/tvätta sjalen och spänn ut. Dra ut spetsarna!

Ingrid7

Diagramsymboler och förkortningar
v = varv
tom ruta i diagrammet = rm = rät maska
/ = 2 ihop = 2 maskor rätt tillsammans
\ = 1 öht = lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 rät maska, dra den lyfta maskan över
^ = 1 döht = lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, sticka 2 maskor rätt tillsammans, dra den lyfta maskan över
o = 1 omsl = omslag
x = kantmaska = rät maska alla varv

* uppdaterat 2010-01-12
* uppdaterat 2010-05-02

Annons