Alternativt E…

E som i Eva

E

Lilla Mamma. Här med lika flinig Moa.

Vad kan man säga? Hade jag inte haft henne med på E skulle jag inte kunna posta något F.

Kram, lilla Mamma.

Annons

E som i…

Elände
svårt tillstånd för vars offer man ofta kan känna medlidande e.d.
(Källa: Nationalencyklopedins ordbok)

Det har varit en intensiv vecka i Israel och Palestina. Jag kan inte annat än fortsätta.

Över 100 människor dog i Gaza efter att israeliska armén gjort en offensiv in i området. Rapporter tyder på att de flesta var civila. Offensiven gjordes som svar på att palestinier skjuter raketer mot Israel. Mellan 2004 och 2007 dödades elva människor av raketerna (enligt B’tselem).

En palestinier sköt ihjäl åtta skolelever som gick i en skola i Västra Jerusalem (artikel i DN). Många skadades.

Det är hemskt. Man kan inte mäta tragedi och elände i människoliv, även om statistiken talar sitt tydliga språk. Händelser som de här får naturligtvis stort utrymme i media. Det som man sällan berättar om är vad som händer i Israel och på de ockuperade palestinska områdena efter en terrorattack som den som hände i torsdags. För den vanliga palestiniern blir det dagliga eländet värre än vanligt.

1. Avspärrning
Västbanken spärras av, rapporterar nyheterna i Sverige. Senaste informationen jag har nu säger att myndigheterna ska se hur läget är på måndag. Att Västbanken spärras av innebär att ingen av alla de palestinier som bor på andra sidan muren kan ta sig in till Jerusalem, oavsett om de har giltigt passertillstånd eller inte. Det innebär att man inte har kunnat ta sig till sina arbeten, till skola eller universitet, man har inte kunnat åka till sjukhus. Inte heller transporter, matvaror eller mediciner släpps igenom. De redan tidigare stränga kontrollerna av civila människor blir ännu striktare och mer frekventa. Israeliska armén sätter upp tillfälliga check-pointar och gör räder in i samhällen för att gripa misstänkta. Ofta skadas civila. Helt klart påverkas civila av militärens närvaro. Militären kan också utfärda utegångsförbud.

2. Rivning av bostadshus
Ett problem med självmordsattacker är att det inte finns någon att straffa. Den är ju redan död. Den israeliska staten och armén har länge använt sig av att riva det hus där attentatsmannen bodde. Till saken hör att palestinier ofta är trångbodda då det är svårt (läs: näst intill omöjligt) att få byggnadslov. När ett hus rivs är det alltså inte en (död) person som drabbas. Det kan vara hela den personens familj med föräldrar och svärföräldrar, syskon, osv. Många hus är också flerfamiljshus. Sällan förvarnas de boende.

Enligt Maan News raserades två hus i Betlehem natten efter attentatet i Jerusalem. Enligt uppgift skulle husen tillhöra attentatsmannen och hans far. Först avfyrades en missil mot tvåvåningshuset och sedan började bulldozrar riva det. Att riva hus som straff är ett brott mot internationell lag. I Genève-konventionen står: "Whatever the legal basis, punitive house demolitions flagrantly breach international law which allows destruction of property only when necessary for a military operation (article 53 of the Fourth Geneva Convention)."

3. Risken för våld från bosättare ökar
Skolan där de israeliska pojkarna gick rapporteras vara starkt knuten till bosättarrörelsen. En bosättning är en plats på ockuperad mark där israeler har bosatt sig. Marken är ofta privatägd palestinsk mark, enligt israeliska rapporter. Israeliska staten har en politik som är positiv till bosättningar och bara häromdagen godkändes nya bosättningar. Israeler som flyttar till en bosättning kan få ekonomiska bidrag. De bosättare som är militanta och ofta tungt beväpnade har ofta religiösa eller ideologiska skäl till varför de har bosatt sig på ockuperad mark. Bosättningar är olagliga enligt internationell lag och flera FN-resolutioner, t.ex. artikel 49 i Genèvekonventionen: "the occupying power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies".

Innan jag åkte till Palestina trodde jag att en bosättning var typ, 2-3 hus. Ungefär som lilla huset på prärien. Och det börjar ibland så. Sådana här små baracker kan man se när man åker genom landet(se bild) Sedan kan också en bosättning vara en hel stad. Det finns bosättningar i Östra Jerusalem som felaktigt anses vara stadsdelar, t.ex. Gilo. Här bygger de ut en av de stora bosättningarna utanför Jerusalem.

Maale

Förra veckan funderade jag på om jag inte skulle skriva E som i…

Eretz Yisrael Hashleimah
Hebreiska för Hela Landet Israel (Eretz Israel betyder Landet Israel). Eretz Israel-rörelsen arbetar för att Israel ska expanera och omfatta hela Israel. Med hela menas ibland hela området från Medelhavet till Eufrat (i dagens Irak), ibland hela Palestina väster om Jordanfloden, ibland något däremellan.Oavsett definitionen omfattas de ockuperade palestinska områdena. Tanken är att det här är det historiska Israel som gud har gett det judiska folket. Många i bosättarrörelsen drivs av den här tanken. Israeliska statens utbyggnader av bosättningar och vägarna som sammanbinder dem talar inte emot.

Nu blev det ett väldigt långt förord men jag tror jag har kommit tillbaka till början, ungefär. Att just den skolan, som har nära anknytning till bosättarrörelsen, blir utsatt för ett terrordåd blir kanske inte lika fantastiskt oförklarligt. Jag menar absolut inte att man ska acceptera men det är lättare att förstå om man har lite mer bakgrund än vad nyheterna förmedlar här hemma.