Att sticka en häl – del 2

Då kommer nästa del av hur man stickar en häl, som egentligen inte är hälen, utan formning av vristen. De maskor som finns kvar från hälen motsvarar bara den del av hälen som är under foten. Maskorna för fotens översida är de som inte stickades med i hälen. Därför måste maskor längs med hällappen plockas upp för sidorna av foten och då passar det bra att forma strumpan lite för att kompensera för att vristen är lite högre än resten av foten.

Heel_maskor1Sticka hälens maskor räta (lyft första maskan). Plocka upp kantmaskorna (eller om det inte blev några kantmaskor, hälften så många maskor som du har stickat varv, alltså en maska vartannat varv) med en annan sticka. På högersidan brukar det gå lätt och maskorna hamnar åt rätt håll (sitter på stickan som de gör när du stickar).

Bilden visar avigsidan av hälen och hur jag tar upp ena bågen av kantmaskorna längs med hälkanten.

Heel_maskor11

Jag brukar sticka de upplockade maskorna genom bakre maskbågarna så att de blir vridna för att det inte ska bli hål längs med hälkanten.

Heel_maskorvrid

Så här ser kanten ut efter att maskorna är stickade.

Heel_maskor2Jag brukar också ta upp ytterligare en maska efter hälkantens maskor, mellan hälkanten och maskorna för fotens ovansida (oxå för att det inte ska bli hål): jag tar upp den tråd som går på tvären mellan maskorna (som på bilden) och stickar den genom bakre maskbågen.

Heel_maskor4Sen stickas maskorna som man har sparat när man stickat hälen (de gula maskorna på den här bilden) tills man kommer fram till vänstra hälkanten.

Heel_maskor5Plocka upp en maska i skaven mellan foten och hälkanten, precis som i andra sidan, och plocka sedan upp maskorna längs med vänstra hälkanten också. Bilden visar när jag plockar upp ena bågen av kantmaskorna längs med hällappen.

Heel_maskor6_1Jag tycker ofta det är svårare att plocka upp maskorna på vänsterkanten så de hamnar "rätt" med en gång. Bilden visar de upplockade maskorna, några är rättvända, andra felvända. Om de hamnar fel kan man plocka över alla maskorna på en annan sticka och ordna dem rätt under tiden, eller så kan man ordna till maskorna när man stickar dem.

Heel_vrist1 Även vänstra hälkantens maskor stickas genom bakre maskbågarna. När du gjort det är du i läget som bilden visar. Man brukar nu räkna med att början av varvet är mitt under foten, dvs i mitten av hälen, oavsett var varvet började tidigare (har du stickat hälen över sticka 4 och sticka 1 är sticka 1 fortfarande sticka 1). Om man stickar strumpan i slätstickning fortsätter man nu att bara sticka runt i slätstickning – men – nu har man fler maskor på stickorna än när man började och man ska minska antalet maskor så att man kommer tillbaka till ursprungsantalet (om det inte står nåt annat i mönstret).

Heel_vrist2_1Minskningarna brukar man göra vartannat varv och man minskar på vardera om ovansidan av foten. Den första minskningen man gör är på fotens högra sida (om man ser på foten ovanifrån), till vänster om hälen, och den gör man genom att sticka ihop de två sista maskorna före fotens ovansida rätt. Sen stickar man maskorna som hör till fotens ovansida. De två första maskorna därefter (de som hamnar på fotens vänstra sida, till höger om hälen) stickar man ihop med en hoptagning som lutar åt vänster, t.ex. genom bakre maskbågarna eller en överdragshoptagning (=lyft en maska som om du skulle sticka den rät, sticka 1 maska rätt, dra den lyfta maskan över den nyss stickade maskan).

Om du räknar stickor ska sticka 1 börja mitt bak på hälen och sluta vid den upplockade maskan mellan häl och fot. Maskorna för fotens överdel fördelas på stickor 2 och 3. Den vänstra sidans vrist och hälmaskor ska finnas på den fjärde stickan.

De här minskningarna gör man vartannat varv tills man har så många maskor som man började med. Sen stickar man runt runt tills det är dags för att ta ihop strumpan för tån. De här strumporna tog jag ihop genom att sticka ihop de två sista maskorna i varje fjärdedel varje varv tills 8 maskor var kvar (därefter drog jag garnet igenom de maskorna och fäste). (Tyvärr kan jag inte visa nån bild på den färdiga strumpan just nu, jag kan inte hitta dem, troligen ligger de i tvätten någonstans…)

Jag hoppas att det här är något som kanske hjälper dig på vägen till en skön socka!

Annons