Regeringsförklaring

Det är nu dags att presentera Stick å brinn!s regeringsförklaring för den kommande mandatperioden. Vi är medvetna om att Sveriges regering redan har presenterat sin men för att kompensera detta väljer Stick å brinn! att även presentera budgeten för samma period och där ligger vi lite före.

Stick å brinn! ämnar att fortsätta vara en enväldig diktatur med en ensam härskare. Härskaren kommer dock att tacksamt emotta folkets kommentarer. Stick å brinn! kommer att fortsätta verka för att sticka så mycket som bara är möjligt. Vi kan också emotse en rad olika förbättringar som strävar mot att göra Stick å brinn! till en bättre blogg.

  • Bloggning utan bilder kommer att förbjudas
  • Att påbörja ett stickprojekt utan att rapportera detta kommer att förbjudas
  • När garn inköpes kommer det inte snålas så att det inte räcker till en hel tröja om en sådan önskas stickas av det aktuella garnet. Provnystan för att testa en ny eller befintlig kvalitet är dock fortfarande tillåtet.
  • Några projekt under den kommande mandatperioden kan komma att stickas helt eller delvis enligt mönster
  • Utforskningen av bloggdesignens värld kommer när tid medges att utföras för att förbättra läsbarhet och inspiration
  • Stick å brinn!s härskare kommer att sträva efter att lära sig nya metoder och gå på många stickkaféer
  • Stick å brinn! hoppas att kunna delta i åtminstone ett sticksymposium under kommande budgetår
  • Fler av de stickade sakerna kommer att användas enbart av Stick å brinn! under den kommande mandatperioden
  • Halvdana projekt kommer snarast att åtgärdas för att bli bättre

De ovanstående punkterna gäller om situationen ser ut så som Stick å brinn! hoppas att den gör, dvs att det finns oändligt med tid, ork och pengar. Stick å brinn! reserverar sig för att vissa av förändringarna eventuellt inte kan komma att genomföras under den kommande mandatperioden på grund av bristande resurser.

Vad gäller budgeten ser situationen ut som vanligt: Fullt på kontot efter den 25:e och tomt efter den 5:e. Som vanligt går garnbidraget in på km:s konto av besparingstekniska skäl (det sägs att en del barn äter mat) men det går oftast att klämma fram några kronor till ett nystan garn.

Stick å brinn! är en demokratisk diktatur och tar emot motioner under hela mandatperioden. Fast det är inte säkert att de behandlas.

Läs detta meddelande tre gånger.

Annons